Verlichten wat pijn doet,
Genezen wat gewond is,
Horen wat niet gezegd is,
Opmerken wat niet getoond wordt,

Stil zijn als woorden teveel zijn,
Luisterend spreken zonder te praten,
Meetrekken door het onzekere,
Meegaan tot het einde,

Waardering tonen voor het goede,
Verbijstering delen om het verschrikkelijke,

Doen wat je belooft,
Liefde en warmte toevoegen,
Aan deskundige zorg,

Wie je ook bent,
Waar je ook werkt,
Dit is wat ons met elkaar en onze patiënten verbindt.

Bo Hermans
Verpleegkundige longziekten