Hometommieindezorg.nlKennismaken met: WarmThuis - Waar je mag zijn

Kennismaken met: WarmThuis – Waar je mag zijn

Mensen met dementie zijn in de eerste plaats mensen, met dezelfde basisbehoeften als ieder ander. Vanwege cognitieve en geheugendefecten en de psychologische gevolgen daarvan, verdwijnt echter de continuïteit en grip op hun leven. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon met dementie, maar ook voor de familie en andere betrokkenen. Een betekenisvolle omgeving en de juiste benadering door familie, vrijwilligers en medewerkers zijn nodig om mensen met dementie in staat te stellen maximaal zelfstandig (autonoom) te functioneren en zich fysiek, sociaal en psychologisch staande te houden.

Deze visie vormt de leidraad voor alles wat WarmThuis doet. Bij elke handeling of beslissing, groot of klein, wordt er getoetst aan de visie. Dit is een dagelijks onderdeel van het werk, ongeacht of iemand in de zorg werkt of als manager.

WarmThuis

WarmThuis streeft ernaar om mensen met dementie een zo aangenaam mogelijk leven te bieden, en hun slogan “waar je mag zijn” is niet zonder reden gekozen. Dit is ook de reden waarom ze spreken over mensen met dementie in plaats van dement of dementerend. De ziekte definieert tenslotte niet wie je bent.

Bij WarmThuis mag je zijn wie je bent en je eigen gewoontes hebben. Ze hanteren vier kernwaarden: vrijheid, eigen regie, herkenbaarheid en nabijheid.

Vrijheid betekent vertrouwen geven en loslaten, zonder een controlerende functie te hebben. Bewoners mogen gaan en staan waar ze willen. Als een bewoner opstaat van tafel, wordt er niet meteen gevraagd wat hij of zij gaat doen. Medewerkers zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig.

Eigen regie houdt in dat bewoners de vrijheid hebben om te leven zoals ze gewend waren. Ze respecteren dat iedereen (bewoners, familie, collega’s) op zijn eigen manier mag handelen, zolang dit past binnen de visie van WarmThuis.

Nabijheid betekent niet alleen naast elkaar leven, maar ook samenleven. Er wordt ruimte geboden en gecreëerd, en er wordt verbinding gemaakt door middel van zowel verbale als non-verbale communicatie. Medewerkers kunnen dichtbij zijn en afstand bewaren, afhankelijk van de wensen en behoeften van de bewoners.

Herkenbaarheid houdt in dat de kamers van bewoners worden ingericht met hun eigen, vertrouwde spullen. Dit geldt ook voor de gezamenlijke woonkamer. Daarnaast wordt er rekening gehouden met herkenbare geuren, maaltijden en activiteiten.

Bij WarmThuis passen ze zich zoveel mogelijk aan bij de gewoontes van de bewoners, in plaats van andersom. Als iemand gewend is om tot 10.00 uur uit te slapen, is dat ook bij WarmThuis mogelijk. Als iemand altijd als nachtverpleegkundige heeft gewerkt en nu bij WarmThuis woont, is het logisch dat diegene ook de nachtdienst meedraait. Als iemand geen zin heeft om gezellig koffie te drinken in de groep, kan die persoon dit gewoon op de eigen kamer doen.

Nieuwe ontwikkelingen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van de derde locatie genaamd “Het Grosthuis”. Dit is opnieuw een kleinschalige woonvoorziening op het platteland voor 35 mensen met dementie. Er worden vier vrijstaande woningen gebouwd waar elk 7 mensen kunnen wonen, en de vijfde woning wordt gebouwd aan de oude stolp. Het oude voorhuis wordt volledig gerenoveerd in dezelfde stijl, met behoud van alle authentieke details. Daarnaast zal er in 2024 een dagsociëteit van start gaan en worden de mogelijkheden voor een derde logeerhuis onderzocht.

Voor de nieuwe locatie is WarmThuis bezig met het werven van nieuwe collega’s die persoonsgerichte zorg en welzijn aan de bewoners zullen bieden, in lijn met de visie van WarmThuis. Vanaf eind september zullen de nieuwe bewoners hun intrek nemen. In de maand september (2023) zijn er introductieweken gepland voor alle nieuwe collega’s, waarin een warm welkom wordt geboden.

Op de andere twee locaties van WarmThuis, die ook op het platteland gelegen zijn, zijn 4 woningen voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er twee dagsociëteiten en twee logeerhuizen. De financiering van alle woonplekken bij WarmThuis is gebaseerd op de WLZ, wat betekent dat iedereen, ongeacht de grootte van de portemonnee, bij hen kan wonen.

WarmThuis, “Waar je mag zijn”. – https://warmthuis.nl/

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments