Doneer aan tommieindezorg.nl

Doneer aan tommieindezorg.nl

tommieindezorg.nl is de plek voor mensen die (willen) werken en/of leren in de Zorg met als doel; het delen van positieve en vooral realistische verhalen uit de Zorg. Maar het is natuurlijk een hoop werk om alle verhalen te verwerken, de site te onderhouden en mensen betalen die meewerken aan tommie in de zorg. Vandaar dat deze doneer pagina in het leven is geroepen.

Let op: doneren hoeft niet, het mag wel en het zou ons enorm helpen dus elke donatie is welkom!

Wil je doneren? Vul dan hieronder je gegevens in!

[doneren_met_mollie]

Waarom zou je doneren?

Om ons doel te ondersteunen

Ons doel is het delen van positieve en vooral realistische verhalen uit de Zorg. Daar hebben we hulp en ondersteuning bij nodig.

Om de platform te verbeteren

Een website/platform onderhouden en verbeteren kost enorm veel tijd. We werken hard hieraan maar zonder hulp van jullie is het bijna onmogelijk om dit te bewerkstelligen.

Om ons te helpen

Zoals al eerder gezegd, elke vorm van hulp wordt enorm gewaardeerd. Doneren kan, maar het hoef niet. Je kunt ook op een andere manier helpen!

En om onze gezamenlijke misse te bereiken

Werken in de zorg is mooi en dat willen we hel graag laten zien. Dat kunnen we niet alleen maar als we samenwerken gaat dat zeker lukken!

tommieindezorg.nl

tommieindezorg.nl is de plek voor mensen die (willen) werken en/of leren in de Zorg met als doel; het delen van positieve en vooral realistische verhalen uit de Zorg. Want werken in de Zorg is mooi en dat mogen we zeker laten zien!

Veelgestelde vragen

© [thrv_dynamic_data_date id=’Y’ inline=’1′], [thrive_global_fields id=’1′]

[thrive_global_fields id=’7′]